CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền tại KHANHSHOP:

KHANHSHOP đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm là chính hãng, hoàn toàn mới và không bị lỗi. Các sản phẩm bạn nhận được phải không bị hư hỏng, phù hợp với mô tả sản phẩm trên trang web của chúng tôi.

Trong trường hợp các sản phẩm bạn nhận được không đáp ứng cam kết của chúng tôi, bạn sẽ có 30 ngày để trả lại sản phẩm.

Các loại hình hoàn trả

Bình thường

Bị hư hại

Khung ngày hoàn trả

30 ngày

30 ngày

Vớ, đồ lót, đồ tắm

Không

Sản phẩm trang điểm và nước hoa

Không

Các mặt hàng hoàn trả phải được gửi đến KHANHSHOP để kiểm tra chất lượng. KHANHSHOP sẽ tiến hành hoàn trả lại giá thanh toán của sản phẩm nếu nó đáp ứng các điều khoản và điều kiện hoàn trả của chúng tôi.